top of page
Vyhledat
  • Výbor spolku

Noc kostelů již podruhé pod záštitou spolku

Tak jako minulý rok jsme opět i v roce letošním uspořádali společně s panem farářem Noc kostelů. Návštěvníci mohli vyslechnout výklad o historii kostela, mohli spatřit zákristii, prostory za oltářem, kazatelnu a na závěr pak zcela unikátní místnost tzv. oratoř. Prostor, který dříve sloužil jako místo pro rozjímání šlechticů, kteří zde trávili čas během bohoslužeb, aby byli odděleni od prostého lidu. Nechyběla ani doplňovací tajenka v kostele, ze které se návštěvníci poprvé mohli dozvědět o zahájení veřejné sbírky na nový touškovský zvon svatého Benedikta. Byl to krásný podvečer a večer, který jsme rozšířili o drobné pohoštění, občerstvení a speciálně pro tento den i ochutnávku mešních vín.32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page