top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Dne 25. května 2018 vstoupil v účinnost nový právní předpis týkající se informací, které o Vás shromažďujeme a toho, jak je používáme. Jedná se o novou legislativu Evropské unie, která má za cíl zvýšit úroveň ochrany osobních údajů občanů EU.,

 

https://drive.google.com/file/d/1y1c7PKJGT-qgf9TZsBw8Id9YC-mfhp11/view?usp=sharing

 

Na výše uvedeném odkazu naleznete poučení, které shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Pořadatele a Správce, pokud se jedná o osobní údaje účastníků závodů pořádaných v rámci série LÍVANCOVÝCH BĚHŮ či údaje potřebné pro přihlášení na další akce pořádené Spolkem Náš Touškov z.s.

 

Váš souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Odesláním registračních formulářů na tomto webu, potvrzujete, že jste si přečetl/a Poučení o ochraně osobních údajů (dokument na odkazu výše) a Udělujete tímto do odvolání tohoto souhlasu Správci, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával Vaše osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb Správce pro zajištění organizace připravovaných akcí.

bottom of page