top of page
web.jpg

Veřejná sbírka

 na obnovu zvonu

 sv. Benedikta

Milí Touškované a přátelé našeho města,
s velkou radostí a krásným pocitem bychom Vám chtěli oznámit, že veřejná sbírka ZVONY PRO TOUŠKOV byla završena a sbírkový účet byl uzavřen! Ve sbírce se vybrala celková částka 1.782.341,66 Kč.

Z těchto peněz jsme financovali pořízení dvou zvonů - zvon sv. Benedikt, zvon Panna Marie, jejich zavěšení, umístění a zprovozněné ve věži kostela Narození sv. Jana Křtitele a též renovaci nejstaršího zvonu Nejsvětějšího Spasitele. Od 12.6. 2022 zvoní pro občany Města Touškova a jeho okolí všechny čtyři zvony.  Máme být na co hrdí.

Děkujeme všem, kteří přispěli, jakkoliv se podíleli na sbírce a společně jsme navrátily zvony do Města Touškova tak, jak tomu bylo před rokem 1916.

Více článků a informací najdete v námi vydávaných zpravodajích, zejména pak v č. 6.

česko německý fond budoucnosti

Partner projektu:
Česko-německý fond budoucnosti

přispěl 200 000,- Kč

Partnery projektu jsou
Obec Bdeněves

Obec Čeminy

Obec Myslinka

Noví partneři

Veřejná sbírka "Zvon pro Touškov " má další tři partnery projektu. Staly se jimi obce Čeminy, Bdeněves a Myslinka. Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele zde není pouze pro Město Touškov, ale i pro okolní obce a jejich občany spadající do správy Římskokatolické farnosti našeho města. Proto si vážíme podpory obcí, které nemají svůj kostel a projevily zájem se podílet finančně na obnově zvonu. Děkujeme. 

Zvon sv. Benedikta proto budou zdobit i jejich znaky a ponese tak sebou celá staletí i odkaz sounáležitosti a spolupráce mezi námi. Poděkování patří starostům a zastupitelům obcí. Díky za Vaši podporu. Spolek Náš Touškov

na fb.jpg
Zvon1.jpg

Historie

touškovských zvonů

Ve věži našeho kostela byly původně 4 hlavní zvony. Dodnes se dochovaly pouze dva. Těm, kteří vědí, jak to se zvony u nás v minulosti bylo, při jejich zvonění něco chybí. Jsou to ty ztracené tóny dvou zvonů, které si samozřejmě nikdo z nás nemůže pamatovat, ale o kterých víme, že kdysi zněly naším městem a krajinou. Pojďme se nyní společně semknout a nechat vzniknout zvon, jež se stane budoucí historií.    

Jak znázorňuje obrázek níže, dochoval se zvon Nejsvětější spasitel vážící 3,33 tuny a zvon sv. Jan Křtitel vážící 336 kg. Zbylé dva zvony z původní sestavy ve věži chybějí. Jedná se o zvon sv. Benedikt a poslední, čtvrtý zvon v pořadí, Panna Maria.    

Srdce1.jpg
ZVONY 4.png

První zvon, nejvzácnější a z celé sestavy, ten největší zvon se jmenuje Nejsvětější Spasitel a váží 3 330 kg.

Druhý zvon původně vážil 1 149 kg a právě na obnovu tohoto zvonu je vypsánatato veřejná sbírka. Dostane jméno sv. Benedikt.

Třetí zvon sv. Jan Křtitel váží 336 kg a je umístěn ve zvonici nad největším Nejsvětějším Spasitelem.

Čtvrtý zvon - chybějící nejmenší zvon Panna Marie původně vážil

93,5 kg

Chybějící zvony byly za 1. světové války dne 19. září 1916 zrekvírovány pro válečné účely. Více než 100 let zejí dvě pole zvonové stolice prázdnotou a z věže můžeme slýchat pouzedva zvony. Pojďme proto společně obnovit druhý největší chybějící zvon a vrátit tak kostelní věži její ztracený hlas.    

B4.jpg

Proč doplnit
chybějící zvony?

Kostel zde není jen pro ty, kteří do něj chodí. Je součástí naší historie a krásnou dominantou místa, ve kterém všichni žijeme. Podobné je to i s jeho zvony. Kdysi mívali lidé k těmto věcem velmi blízký vztah. Blíže měli i k sobě navzájem. Dřívější pospolitost se vytrácí. Nepotřebujeme se. Nebo si to alespoň myslíme. Staré časy nevrátíme, ale zkusme opět udělat něco společně a vraťme nám všem ten krásný pocit slyšet z našeho kostela dávno zapomenuté hlasy všech čtyř zvonů. 
Zvony jsou dobrým symbolem sounáležitosti. Zvoní nám všem. Pomyslně nás spojují i s těmi, kteří tu byli před námi, i s těmi, co přijdou po nás.     

B3.jpg

Jaký bude nový zvon?

Nový zvon o váze více než 800 kg s laděním Fis1 bude zasvěcený Sv. Benediktovi. Stane se tak druhým největším zvonem a bude umístěn na druhé pozici zvonové stolice. Proč jméno sv. Benedikt? Jméno původního zvonu, který zde visel před rekvizicí, neznáme. Odkazujeme se na dávnou historii našeho kostela a farnosti, kdy velkou část období jsme byli součástí Benediktínského kláštera v Kladrubech. Z tohoto historického faktu se nabízí jako nejvhodnější  jméno pro nově obnovený zvon právě jméno sv. Benedikt.

Pokud se nám podaří vybrat finanční prostředky na zvonsv. Benedikta, a bude zájemze strany veřejnosti, připravíme pokračování sbírky na čtvrtý, poslední zvon Panna Maria.    

B1.jpg

Jak přispět do sbírky?

► Bezhotovostní sponzorský dar můžete zaslat na bankovní účet číslo -- již ukončeno --         vedený u Raiffeisenbank a.s.

 

► Vhozením hotovosti do pokladničky umístěné v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Městě Touškově

 

► Vhozením hotovosti do přenosné pokladničky na kulturních akcích

 

► Vhozením hotovosti do pokladničky umístěné v obchodě Skandinávská krmiva na Čemínské 12

 

S těmi, kteří budou chtít svůj příspěvek využít k daňovému odpočtu, uzavře spolek darovací smlouvu.

Vyjímečná nabídka - vlastní jméno na zvonu

Chcete se stát součástí budoucí historie města a zapsat se do ní? Máte jedinečnou příležitost. Občanům a rodákům Města Touškova nabízíme přednostně možnost nechat si odlít své jménoči jméno rodiny na samotný zvon. Prostor na zvonu pro jména je limitován počtem 50 míst.  

 

Pokud do konce roku 2020 nebude nabídka vyčerpána, bude tato možnost nabídnuta i dalším zájemcům. Odlití jména na zvon bude možné pouze u příspěvku bankovním převodem v hodnotě10 000 Kč a výše. Do kolonky pro příjemce je nutné napsat své jméno a telefonní číslo na dárce.Po přijetí daru Vás budeme kontaktovat. Dárce získá originální certifikát a možnost prohlédnout si nový zvon po jeho zavěšení. Certifikát je možné koupit také jako dárek.

 

Další podrobnosti Vám rádi poskytneme osobně na telefonu viz níže nebo e-mailu.

web.jpg

Cílová částka sbírky

Pro realizaci celého projektu je potřeba vybrat přibližně 1 000 000,- Kč. Za tuto částku se podaří odlít samotný zvon, pořídit nové příslušenstvíke zvonům (dubová hlava, kování, srdce, pohon zvonu) a zbyde i na opravu zvonové stolice.    

Další informace o této sbírce Vám rádi poskytneme na tel. 732 130 571 (p. Komanec) nebo na e-mailu spolek@nastouskov.cz.    

 

Informace o průběhu sbírky a aktuální vybranou částku najdete již brzy na těchto stárnkách.

Děkujeme  všem, kteří svým darem
podpoří naše společné úsilí.

Spolek Náš Touškov

4. leden 2021

Vážení přátelé, 

k dnešnímu dni je na sbírkovém účtě „Zvon pro Touškov“ celkem 215 863 Kč. Tato částka je neuvěřitelná, protože se ji zatím podařilo vybrat od jednotlivých dárců, většinou jen od lidí z Touškova a okolí, a to bez podpory větších partnerů, které budeme teprve oslovovat. Obrovské díky Vám všem, co přispíváte. Každou korunou jsme blíž k novým zvonům pro naše město. 

25. prosinec 2020

Vážení přátelé, dostali jsme v prosinci pod stromeček krásný dárek. Česko-německý fond budoucnosti, který jsme před půl rokem požádali o dotaci na odlití nového zvonu, nám sdělil, že naší žádost schválil. Dnes Vám tedy můžeme s potěšením oznámit, že se Česko-německý fond budoucnosti stává partnerem projektu obnovy zvonů do našeho touškovského kostela a na odlití zvonu sv. Benedikta přispěje částkou 200.000 Kč. Děkujeme!

česko německý fond budoucnosti

15. prosinec 2020

Hledáte dárek, který potěší, zároveň časem získá ještě více na své hodnotě a významu? Darujte svým blízkým z našeho či okolního města odlitek jména na zvon sv. Benedikta. Dárkový poukaz pořídíte posláním příspěvku ve výši 10.000 Kč na účet veřejné sbírky Zvon pro Touškov.

dárkový certifikát sbírka na zvon

22. listopad 2020

Vážení přátelé,je tomu 5 měsíců od zahájení sbírky na chybějící zvon do našeho touškovského kostela.

S radostí Vám chceme sdělit, že stav sbírkového účtu k dnešnímu dni je 132 952 Kč. Částka se pomalu, ale jistě zvyšuje a to je dobrá zpráva. Děkujeme moc všem dárcům, kteří posílají své příspěvky nebo vhazují hotovost do kasiček. Velice si toho vážíme a máme radost, že úsilí a práce s tím vynaložená má svůj smysl.

3. srpen 2020 - Reportáž natočená Českým rozhlasem Plzeň. Díky za podporu. 👍

00:00 / 03:34
bottom of page