Veřejná sbírka

 na obnovu zvonu

 sv. Benedikta

Milí Touškované a přátelé našeho města,

máme to potěšení vám oznámit,

že dne 12. června 2020 vyhlašujeme
veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu
do věže kostela  Narození sv. Jana Křtitele
v Městě Touškově.

více informací níže

Zvon1.jpg

Historie

touškovských zvonů

Ve věži našeho kostela byly původně 4 hlavní zvony. Dodnes se dochovaly pouze dva. Těm, kteří vědí, jak to se zvony u nás v minulosti bylo, při jejich zvonění něco chybí. Jsou to ty ztracené tóny dvou zvonů, které si samozřejmě nikdo z nás nemůže pamatovat, ale o kterých víme, že kdysi zněly naším městem a krajinou. Pojďme se nyní společně semknout a nechat vzniknout zvon, jež se stane budoucí historií.    

Jak znázorňuje obrázek níže, dochoval se zvon Nejsvětější spasitel vážící 3,33 tuny a zvon sv. Jan Křtitel vážící 336 kg. Zbylé dva zvony z původní sestavy ve věži chybějí. Jedná se o zvon sv. Benedikt a poslední, čtvrtý zvon v pořadí, Panna Maria.    

Srdce1.jpg
ZVONY 4.png

První zvon, nejvzácnější a z celé sestavy, ten největší zvon se jmenuje Nejsvětější Spasitel a váží 3 330 kg.

Druhý zvon původně vážil 1 149 kg a právě na obnovu tohoto zvonu je vypsánatato veřejná sbírka. Dostane jméno sv. Benedikt.

Třetí zvon sv. Jan Křtitel váží 336 kg a je umístěn ve zvonici nad největším Nejsvětějším Spasitelem.

Čtvrtý zvon - chybějící nejmenší zvon Panna Marie původně vážil

93,5 kg

Chybějící zvony byly za 1. světové války dne 19. září 1916 zrekvírovány pro válečné účely. Více než 100 let zejí dvě pole zvonové stolice prázdnotou a z věže můžeme slýchat pouzedva zvony. Pojďme proto společně obnovit druhý největší chybějící zvon a vrátit tak kostelní věži její ztracený hlas.    

B4.jpg

Proč doplnit
chybějící zvony?

Kostel zde není jen pro ty, kteří do něj chodí. Je součástí naší historie a krásnou dominantou místa, ve kterém všichni žijeme. Podobné je to i s jeho zvony. Kdysi mívali lidé k těmto věcem velmi blízký vztah. Blíže měli i k sobě navzájem. Dřívější pospolitost se vytrácí. Nepotřebujeme se. Nebo si to alespoň myslíme. Staré časy nevrátíme, ale zkusme opět udělat něco společně a vraťme nám všem ten krásný pocit slyšet z našeho kostela dávno zapomenuté hlasy všech čtyř zvonů. 
Zvony jsou dobrým symbolem sounáležitosti. Zvoní nám všem. Pomyslně nás spojují i s těmi, kteří tu byli před námi, i s těmi, co přijdou po nás.     

B3.jpg

Jaký bude nový zvon?

Nový zvon o váze více než 800 kg s laděním Fis1 bude zasvěcený Sv. Benediktovi. Stane se tak druhým největším zvonem a bude umístěn na druhé pozici zvonové stolice. Proč jméno sv. Benedikt? Jméno původního zvonu, který zde visel před rekvizicí, neznáme. Odkazujeme se na dávnou historii našeho kostela a farnosti, kdy velkou část období jsme byli součástí Benediktínského kláštera v Kladrubech. Z tohoto historického faktu se nabízí jako nejvhodnější  jméno pro nově obnovený zvon právě jméno sv. Benedikt.

Pokud se nám podaří vybrat finanční prostředky na zvonsv. Benedikta, a bude zájemze strany veřejnosti, připravíme pokračování sbírky na čtvrtý, poslední zvon Panna Maria.    

B1.jpg

Jak přispět do sbírky?

► Bezhotovostní sponzorský dar můžete zaslat na bankovní účet číslo 1277519010 / 5500         vedený u Raiffeisenbank a.s.

 

► Vhozením hotovosti do pokladničky umístěné v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Městě Touškově

 

► Vhozením hotovosti do přenosné pokladničky na kulturních akcích

 

► Vhozením hotovosti do pokladničky umístěné v obchodě Skandinávská krmiva na Čemínské 12

 

S těmi, kteří budou chtít svůj příspěvek využít k daňovému odpočtu, uzavře spolek darovací smlouvu.

Vyjímečná nabídka - vlastní jméno na zvonu

Chcete se stát součástí budoucí historie města a zapsat se do ní? Máte jedinečnou příležitost. Občanům a rodákům Města Touškova nabízíme přednostně možnost nechat si odlít své jménoči jméno rodiny na samotný zvon. Prostor na zvonu pro jména je limitován počtem 50 míst.  

 

Pokud do konce roku 2020 nebude nabídka vyčerpána, bude tato možnost nabídnuta i dalším zájemcům. Odlití jména na zvon bude možné pouze u příspěvku bankovním převodem v hodnotě10 000 Kč a výše. Do kolonky pro příjemce je nutné napsat své jméno a telefonní číslo na dárce.Po přijetí daru Vás budeme kontaktovat. Dárce získá originální certifikát a možnost prohlédnout si nový zvon po jeho zavěšení. Certifikát je možné koupit také jako dárek.

 

Další podrobnosti Vám rádi poskytneme osobně na telefonu viz níže nebo e-mailu.

web.jpg

Cílová částka sbírky

Pro realizaci celého projektu je potřeba vybrat přibližně 1 000 000,- Kč. Za tuto částku se podaří odlít samotný zvon, pořídit nové příslušenstvíke zvonům (dubová hlava, kování, srdce, pohon zvonu) a zbyde i na opravu zvonové stolice.    

Další informace o této sbírce Vám rádi poskytneme na tel. 732 130 571 (p. Komanec) nebo na e-mailu spolek@nastouskov.cz.    

 

Informace o průběhu sbírky a aktuální vybranou částku najdete již brzy na těchto stárnkách.

Děkujeme  všem, kteří svým darem
podpoří naše společné úsilí.

Spolek Náš Touškov

3.8.2002 - Zde je reportáž natočená Českým rozhlasem Plzeň. Díky za podporu. 👍

00:00 / 03:34
Náš Touškov

Kostelní 104

Město Touškov, 330 33

spolek@nastouskov.cz

Spolek na sítích

KULTURA - SPORT - SPOLEČNOST - VZDĚLÁVÁNÍ

© 2019 Spolek Náš Touškov

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
logo_ctverec_WEB.png