PŘIHLÁŠKA

Přihlášku pro nové členy je možné získat na některé z akcí, které spolek Náš Touškov pořádá. Přihlášky mají u sebe k dispozici také členové výboru

Můžete se přihlásit i elektronicky pomocí formuláře níže:

ONLINE PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU NÁŠ TOUŠKOV

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami Spolku Náš Touškov z.s. a že povinnosti vyplývající z členství ve spolku budu řádně plnit.

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováváním osobních údajů člena Spolku Náš Touškov z.s.

Protože se přihlašujete eletronicky, evidenční kartu člena nám musíte podepsat osobně na některé z akcí, které spolek pořádá, případně po domluvě u některého ze členů výboru.

Vyberte dále, jakým způsobem chcete uhradit členský příspěvek:

arrow&v

Přečtěte si stanovy spolku a souhlas s poskynutí osobních údajů (GDPR).