top of page

ČLENSTVÍ

Řádným členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovami, účelem a cíli spolku. Členství není vázáno na trvalý pobyt v Městě Touškově. Seznam členů spolku je neveřejný. Přihlášku k řádnému členství přijímá výbor, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku. Členství vzniká na základě podání přihlášky, schválení nového člena a zaplacením členského příspěvku v minimální výši schválené výborem. Členský příspěvek na další kalendářní rok je optimální uhradit do 31. března daného roku, abychom mohli realizovat plánované akce a projekty. V případě neuhrazení příspěvku do 30. června daného roku dojde k pozastavení členství.

Členský příspěvek na kalendářní rok 2022:
minimální 100 Kč
čestný člen 0 Kč (platba dobrovolná)

Platba členského příspěvku - převodem na účet (preferujeme)

Svůj příspěvek prosím pošlete na bankovní účet spolku 1277519002 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.).
Do poznámky pro příjemce uveďte svoje jméno, příjmení.

bottom of page