ČLENSTVÍ

Řádným členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovami, účelem a cíli spolku. Členství není vázáno na trvalý pobyt v Městě Touškově. Seznam členů spolku je neveřejný. Přihlášku k řádnému členství přijímá výbor, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku. Členství vzniká na základě podání přihlášky, schválení nového člena a zaplacením členského příspěvku v minimální výši schválené výborem. Členský příspěvek na další kalendářní rok je optimální uhradit do 31. března daného roku, abychom mohli realizovat plánované akce a projekty. V případě neuhrazení příspěvku do 30. června daného roku dojde k pozastavení členství.

Členský příspěvek na kalendářní rok 2019:
minimální 100 Kč
čestný člen 0 Kč (platba dobrovolná)

Platba členského příspěvku - hotově

Svůj příspěvek můžete zaplatit u kteréhokoliv člena výboru, který Vám vystaví potvrzení o zaplacení a nebo také na kterékoliv akci, kterou spolek pořádá.

Platba členského příspěvku - převodem na účet

Svůj příspěvek prosím pošlete na bankovní účet spolku 1277519002 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.).
Do poznámky pro příjemce uveďte svoje jméno, příjmení a datum narození.

Náš Touškov

Kostelní 104

Město Touškov, 330 33

spolek@nastouskov.cz

Spolek na sítích

KULTURA - SPORT - SPOLEČNOST - VZDĚLÁVÁNÍ

© 2019 Spolek Náš Touškov

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
logo_ctverec_WEB.png