top of page

PROČ SPOLEK VZNIKL

Hlavním účelem spolku je podpora rozvoje občanského dění v městě Městě Touškově a to pořádáním kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a to nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež. Spolek je též zaměřený na pořádání akcí na podporu zdravého životního stylu a s tím souvisejících aktivit jako setkávání, přednášek, besed, seminářů či tréninků. Dále na volnočasovou aktivitu občanů v nejrůznějších směrech. Spolek bude též vytvářet ankety a zajišťovat tak požadavky a nároky místních občanů s cílem je prosadit díky své působnosti. Spolek je určen k diskuzi, ale i k reálnému podílu na návrzích a řešení konkrétních situací a to v mezích, který občanům umožňuje právní řád a demokratické principy ČR.

Kotva O spolku

STANOVY A ZÁKLADNÍ INFO

Spolek Náš Touškov je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických osob, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, státní příslušnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení.

Název spolku: Spolek Náš Touškov z.s.

IČ: 078 35 426

Datum vzniku: leden 2019

Sídlo spolku: Kostelní 104, 330 33 Město Touškov

Číslo bankovního účtu: 1277519002 / 5500 (Raiffeisenbank, a.s.)

Majitel účtu: Spolek Náš Touškov z.s.

Výbor spolku a zakládající členové:

Ing. Kateřina Duchková, Petr Komanec, Jan Lederer, Mgr. Jaroslava Königová, Daniel Vávra

Nejvyšší orgánem spolku je členská schůze, statutárním orgánem pak výbor složený z pěti členů, kdy za spolek může jednat každý člen výboru samostatně.

Stanovy spolku: k přečtení zde

Tým

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Spolek je neziskovou organizací, cílem činnosti není dosažení zisku. Příjmy spolku tvoří přebytky z činností spolku, dary, dědictví, sponzorství, reklama, mecenášství, případné dotace, granty a členské příspěvky. 

 

Příjmy spolku jsou využívány k přípravě a realizaci činností spolku, pořízení vybavení, zajištění a zkvalitnění provozu spolku a jeho dalšího rozvoje.

bottom of page