top of page

Příjezd nového zvonu Sv. Benedikt Kopírovat

DATUM A ČAS

úterý 28. 9. 2021

16:00 hod

POPIS AKCE

SPOLEK NÁŠ TOUŠKOV zve všechny občany a širokou veřejnost na slavnostní příjezd nového zvonu sv. BENEDIKT.


28. září 2021, Kostelní náměstí v Městě Touškově.


od 13 hod. začátek akce Slavnosti chleba, ochutnávky chleba z farní pece, občerstvení, posezení s hudbou

od 13:30 hod. kapela Nýřaňanka

uvnitř kostela výstava věnovaná Josefu kardinálu Beranovi

v 15:30 hod. příjezd zvonu za doprovodu salv hasičského děla, následuje přesun skoro tunového zvonu do kostela, kde bude vystavený pro veřejnost s možností fotografování

přivítání zvonu sv. BENEDIKT v kostele

v 18 hod. mše svatá - celebruje plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub


Zvon je financován z veřejné sbírky, která nadále pokračuje s cílem získat prostředky pro zakoupení příslušenství zvonu a jeho zavěšení do věže kostela. Přispět do kasy sbírky bude možné hotově i kartou. V prodeji bude také kopie zvonu ve své zmenšené podobě v omezeném počtu za cenu 1600 Kč. 


Zvon sv. Benedikt pro touškovský kostel odlilo zvonařství paní Letície Dytrychové v Brodku u Přerova.


PLAKÁT

Příjezd nového zvonu Sv. Benedikt Kopírovat
bottom of page