top of page

ČESTNÍ ČLENOVÉ

Čestné členství ve spolku Náš Touškov se uděluje významným osobnostem, které podporují cíle spolku. Právo navrhnout čestné členství má každý člen spolku. Čestné členy schvaluje výbor na svém zasedání. Čestný člen požívá všech práv a povinností řádného člena s tím, že placení členských příspěvků je dobrovolné.

Své návrhy na čestné členy můžete posílat na adresu: NasTouskov@seznam.cz 

 

Čestnými členy spolku Náš Touškov jsou tyto osobnosti:

...

..

.

bottom of page