ČESTNÍ ČLENOVÉ

Čestné členství ve spolku Náš Touškov se uděluje významným osobnostem, které podporují cíle spolku. Právo navrhnout čestné členství má každý člen spolku. Čestné členy schvaluje výbor na svém zasedání. Čestný člen požívá všech práv a povinností řádného člena s tím, že placení členských příspěvků je dobrovolné.

Své návrhy na čestné členy můžete posílat na adresu: NasTouskov@seznam.cz 

 

Čestnými členy spolku Náš Touškov jsou tyto osobnosti:

...

..

.

Náš Touškov

Kostelní 104

Město Touškov, 330 33

spolek@nastouskov.cz

Spolek na sítích

KULTURA - SPORT - SPOLEČNOST - VZDĚLÁVÁNÍ

© 2019 Spolek Náš Touškov

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
logo_ctverec_WEB.png